• Радови ученице Милене Драгосављевић

  • Матурски рад Тамаре Ињац

  • Матурски рад Миљане Јовановић-детаљ

  • Креације ученика

  • На креативној радионици

  • Будући еколози у лабораторији

Након дугогодишњег ишчекивања, у тренутку када смо изгубили наду да ће се неко коначно побринути о старом здању у Бранковој улици (чију вредну историју мало ко зна), у Техничку школу за дизајн коже стигла је охрабрујућа вест: Градоначелник Синиша Мали и Секретаријат за финансије Градске управе града Београда

донели су закључке на основу којих ће се, за потребе санације и реновирања школске зграде у Бранковој улици, обезбедити 1. 872 000, 00 динара! 

Радујемо се и желимо да верујемо да је ово добар почетак који ће допринети да ова вредна задужбина Београдског женског друштва из 19. века поново засија у старом светлу. 

Рестаурације и адаптације зграде у којој је смештена Техничка школа за дизајн коже подразумева, пре свега, рестаурацију фасада објекта, адаптацију санитарних чворова, промену подова и постављање спуштених плафона за маскирање инсталационих чворишта у циљу побољшања хигијене простора. Улична фасада је под заштитом Завода за заштиту споменика града Београда и осим што је треба довести у безбедно стање, потребно је да јој се врати давно нарушени, првобитни изглед. 

Адаптација, такође, треба да обухвати израду хидрантске инсталације и замену инсталација у санитарним чворовима, замену електро и громобранске инсталације објекта. 

Да би до свега тога дошло потребно је обезбедити техничку документацију у коју спадају:

•        израда главног архитектонско грађевинског пројекта  рестаурације и адаптације објекта,

•        израда елабората о енергетској ефикасности,

•        израда главног пројекта водовода и канализације адаптације објекта  (унутрашњи развод и хидрантска мрежа),

•        израда главног пројекта електроинсталација адаптације објекта  (унутрашњи развод и громобранска мрежа),

•        и израда главног пројекта противпожарне заштите.

Унапред се захваљујемо свима који су одлучили да нашим креативним ученицима обезбеде простор какав заслужују.

 

Представљање у Дечјем културном центру

Блогови и веб странице