На веб страници Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) налазе сенајбољи радови који су приспели на конкурс Сазнали на семинару применили у пракси.

Међу радовима увршћеним у Базу знања  2013. налази се и рад Татјане Томић Ђоровић, школског психолога,  која веома успешно сарађује са колегама склоним иновацијама и унапређивању наставе. Татјана је координирала рад наставнице српског језика и књижевности Бранијете Конџуловић и Марије Величковић, наставнице дизајна, на наставном пројекту Учимо да учимо, где су примењене методе активног учења, пројектне наставе, истраживања. Овај рад је добар пример  корелације у настави, тимског рада наставника и стручног сарадника и показује како се изграђују међупредметне компетенције код ученика. Рад можете погледати на:

http://www.zuov.gov.rs/saznali-baza-2013/

На сајту ЗУОВ, у одељку Пројекти објављени су радови са конкурса Сазнали на семинару применили у пракси  2012. (који су увршћени у базу знања). Међу њима је и рад Бранијете  Конџуловић. Рад можете погледати на:

http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/saznali2012.html

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања и Мајкорософт  су организатори конкурса Креативна школа.  Међу радовима увршћеним у Базу знања  Креативне школе, у школској 2012./2013. години, налази се и рад нашег школског тима. У тиму су наставнице српског језика и књижевности Бранијета Конџуловић и Маријана Тошић и школски психолог Татјана Томић Ђоровић.Назив рада је Правопис у слици и речи.

 

Креативна школа

Линк за Креативну школу је:

http://www.kreativnaskola.rs/login.aspx?ReturnUrl=%2fBazaZnanja%2fBazaZnanjaZaSrednjeSkole.aspx

Блогови и веб странице