Већ неколико година уназад, наш мали школски тим, наклоњен иновацијама и сарадњи у настави, реализује наставне пројете засноване на принципима активне наставе, сарадничком учењу, примени информационо-комуникационих технологија у раду са ученицима. У школској 2012/ 2013. години ученици првог разреда (образовни профил Дизајнер производа од коже) учили су о хуманизму и ренесанси у корелацији два предмета - Српски језик и књижевност и Дизајн производа од коже. Резултате свог истраживања на интернету објављивали су на веб страницама www.knjigomnogoljupci.wikispaces.com   и www.velickovic.wikispaces.com  , а на часовима у учионици презентовали најважније информације из обиља материјала који су прикупили. У оквиру овог пројекта који смо, већ на почетку оваквог рада са ученицима, назвали "Учимо да учимо!" , настојимо да применимо интердисциплинарност, уведемо  мултимедијалне образовне материјале у наставу, пружимо подршку вршњачком учењу, развијамо критичко мишљење код ученика, примењујемо облике пројектне наставе који су остварљиви у нашој школи, а све то заједно служи изградњи функционалног знања.

На конкурсу "Креативне школе"  у школској 2013/2014. наш тим (Татјана Томић Ђоровић, стручни сарадник, Марија Величковић, наставница дизајна производа од коже и Бранијета Конџуловић, наставница српског језика и књижевности) учествовао је са два рада и оба су ушла у базу знања као примери добре праксе. http://www.kreativnaskola.rs/2014/Radovi%20za%20bazu%20srednje%20skole.pdf

Блогови и веб странице