Услов за упис у Техничку  школу за дизајн коже исти је као и за све остале средње стручне школе које нису у посебној категорији. 

За упис на смерове Дизајнер производа од кожеТехничар-моделар коже и Техничар за заштиту животне средине, потребно  је да положите малу  матуру  (квалификационе  испите) на крају основне школе. Ученици се рангирају на основу резултата остварених на  квалификационим испитима и општег успеха у основној школи.

Ако желите да се упишете у стручну   школу  која траје три године  (занат)  и стекнете звање  конфекционаргалантеристаобућар, потребно је да је да у  матичној основној школи напишете назив наше школе у листи  жеља, а приликом уписа у средњу школу  приложите уверење о полагању мале матуре

Уписни рокови у усклађени су са календаром Министарства просвете и науке Републике Србије.

 

ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ПРИЛОЖИТЕ:

-уверење о положеном квалификационим испитима (малој матури)

-попуњену  пријаву за упис у средњу школу

-сведочанство о завршеној основној школи

-извод из матичне књиге рођених

-лекарско уверење о здравственој способности ученика

 

ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД за школску 2014/15.

   

Назив образовнох профила

Трајање образовања

Број ученика

Дизајнер производа од коже

IV

30

Техничар-моделар коже

IV

30

Техничар за заштиту животне средине

IV

30

Конфекционар

III

10

Галантериста

III

10

Обућар

III

10

                            

Детаљан  опис образовних профила, наставних планова по годинама, као и предвиђени број часова по предметима можете погледати на страницама о сваком образовном профилу посебно.

Блогови и веб странице