ЦЕНОВНИК ВАНРЕДНОГ ШКОЛОВАЊА  У ТЕХНИЧКOJ ШКОЛИ ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ

 

ОДЛУКОМ  МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

УТВРЂЕНА ЈЕ ВИСИНА  ШКОЛАРИНЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

КАТЕГОРИЈА

 

ЦЕНА

Упис године

3300

Обнова године

1100

Испит

650

Испит са писменим задатком

750

Испит са вежбама

1000

Испит из практичне наставе

1000

Час косултативне наставе: група од 16 до 30 ученика

90

Час косултативне наставе: група од 16 до 30 ученика

120

Завршни испит

1850

Матурски испит

2300

 

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА И ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

КАТЕГОРИЈА

 

ЦЕНА

Упис године

3300

Обнова године

1100

Испит

650

Испит са писменим задатком

750

Час косултативне наставе: група од 16 до 30 ученика

90

Час косултативне наставе: група од 16 до 30 ученика

120

Матурски испит

2300

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО И МАЈСТОРСКО ОБРАЗОВАЊЕ

КАТЕГОРИЈА

 

ЦЕНА

Упис на специјализацију

3300

Испит

1650

Испит са писменим задатком

1850

Испит са вежбама

2200

Испит из практичне наставе

2400

Час косултативне наставе

140

Специјалистички  испит

6000

 

Београд                                                                        Директор школе

04. 12. 2013.                                                                Светислав Ковачевић                                                        

 

Блогови и веб странице