ШКОЛА У БРАНКОВОЈ УЛИЦИ 17

 ПОНЕДЕЉАК 24. 10. 2016.   

1.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ....................................................10.00

2.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(ПИСМЕНИ).........10.40

3.ВЕРСКА НАСТАВА ...............................................................12.30  

4.РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА……………………14.00

5.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(УСМЕНИ).............14.00

 

УТОРАК 25. 10. 2016.

1.КОЖАРСКИ МАТЕРИЈАЛИ..........................................10.00

2 ХЕМИЈА...............................................................................10.35

3.УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, СОЦИОЛОГИЈА .......11.00   

4.ОСНОВЕ ТЕХНИЧКОГ ЦРТАЊА................................ 13.00

5.ИСТОРИЈА......................................................................... 14.00

 

ЧЕТВРТАК 27. 10. 2016.

1.МАТЕМАТИКА (ПИСМЕНИ И УСМЕНИ).................16.30  

 

 ПОНЕДЕЉАК 31. 10. 2016.

1.БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА…………………………12.00

2.ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК...............................................13.00

3.ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ......................................13.00

 

УТОРАК 01. 11. 2016.

1.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(ПИСМЕНИ И УСМЕНИ)........13.00

 

ШКОЛА НА СТАРОМ САЈМИШТУ

СВИ ИСПИТИ СЕ ПОЛАЖУ У ЧЕТВРТАК 27.10.2016. 

1.СМЕР ОБУЋА 4.СТЕПЕН, ЧЕТВРТАК 27. 10. 2016. У 12.00 (КОМИСИЈА: ТОМА ГАЋИНОВИЋ И ИВИЦА КРСТИЋ)

2.СМЕР ОБУЋА 3. СТЕПЕН, ЧЕТВРТАК 27. 10. 2016. У 12.00 (КОМИСИЈА:НЕДЕЉКОВИЋ ЈОВИЦА И ЗЕКОВИЋ КАТА)

3. ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ ..........27. 10. 2016. У 12.00

(КОМИСИЈА: ЗЕКОВИЋ КАТА И НЕДЕЉКОВИЋ ЈОВИЦА)

4.СМЕР ГАЛАНТЕРИЈА, 4.И 5.СТЕПЕН, ЧЕТВРТАК, 27. 10. 2016.У 12.30

(КОМИСИЈА:МАРТА ШУСТЕРИЋ, ПАПИЋ РАДОСЛАВ И МИЛЕСКИ БРАНИСЛАВ)  

5. СМЕР КОНФЕКЦИЈА 3. СТЕПЕН, ЧЕТВРТАК 27. 10. 2016. У 12.30 (КОМИСИЈА: ВУКОВИЋ БОЖАНА И ТОДОРОВИЋ ГРАДИМИР)   

6.ТЕХНИЧАРИ-МОДЕЛАРИ, 1.РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 27. 10. 2016.У 13.00 (КОМИСИЈА: ТОДОРОВИЋ ГРАДИМИР И ГАЋИНОВИЋ ТОМИСЛАВ)

                                                                                         

                                                                                                  

УЧЕНИЦИ КОЈИ ПОЛАЖУ ИСПИТЕ

У ШКОЛИ НА СТАРОМ САЈМИШТУ

СВЕ ИСПИТЕ ПОЛАЖУ У ЧЕТВРТАК 27. 10. 2016.ГОДИНЕ

 

1.СМЕР ОБУЋА,4. СТЕПЕН  27. 10. 2016. У 12.00

(комисија: Т. ГАЋИНОВИЋ и КРСТИЋ И.)   

 

-КОСТИЋ НЕНАД полаже технологију производа од коже, конструкцију и моделовање производа од коже и практичну наставу, 3. разред   

- БУЛАТОВИЋ ВУК полаже матурски испит

-НЕСТОРОВИЋ ТАМАРА полаже матурски испит

- РАДОЈИЧИЋ АНА  полаже матурски испит

 

СМЕР ОБУЋА 3. СТЕПЕН, 27. 10. 2016. У 12.00

(комисија: НЕДЕЉКОВИЋ Ј. И ЗЕКОВИЋ К.)  

 

- ВУКОВИЋ АЛЕКСАНДРА полаже практичну наставу, 3. разред  

 - СИМИЋ СТЕВАН полаже конструкцију и моделовање обуће и практичну наставу, 3. разред

 

2. СМЕР ГАЛАНТЕРИЈА, 4.и 5.степен,  27.10.2016. У 12.30

(комисија: М. ШУСТЕРИЋ, Р. ПАПИЋ И Б.МИЛЕСКИ)    

 

- ЈЕВТИЋ СТЕФАН полаже технологију производа од коже, 3. разред

-ЈОВАНОВИЋ  ВОЈИН полаже технологију производа од коже, конструкцију и моделовање и практичну наставу, 2. разред

- ЈОВАНОВИЋ МИРЈАНА  полаже специјалистички испит

 

СМЕР КОНФЕКЦИЈА 3. СТЕПЕН, 27. 10. 2016. У 12.30

(комисија: ВУКОВИЋ БОЖАНА И ТОДОРОВИЋ ГРАДИМИР) 

 

-          ЛЕКШИЋ ДАЈАНА  полаже завршни испит  

 

ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ, 27. 10. 2016. у 12.00

(комисија:ЗЕКОВИЋ КАТА И НЕДЕЉКОВИЋ ЈОВИЦА)

 

-          испит полаже ВЕЛИЧКОВИЋ ДИЈАНА  

 

1.РАЗРЕД, ТЕХНИЧАРИ-МОДЕЛАРИ, 27. 10. 2016. У 13.00

( комисија: ТОДОРОВИЋ ГРАДИМИР и Т. ГАЋИНОВИЋ)

 

- СТЕФАНОВИЋ НАЂА И РАДЕНКОВИЋ БОГДАН полажу технологију производа од коже и практичну наставу

 17. 10. 2016.

                                                                                             

                                                                                                   РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА 

                                                                                                   СНЕЖАНА ТРНАВАЦ

 

 

 

 

Блогови и веб странице