ШКОЛА НА СТАРОМ САЈМИШТУ

 

Смерови   и предмети

Комисије

Време консултација

ОБУЋА

3. степен – Технологија обуће, конструкција и моделовање обуће, практична настава, – Недељковић Јовица и Зековић Ката

 

4.степен – Технологија обуће, конструкција и моделовање обуће, практична настава–  Крстић Ивица и Гаћиновић Томислав

 

5. степен – Технологија обуће, конструкција и моделовање обуће, практична настава – Зековић Ката и  Гаћиновић Томислав

 

1.разред - Технологија производа од коже и практична настава, техничари-моделари – Томислав  Гаћиновић и Градимир Тодоровић

Среда

12 – 13

 

 

 

Среда

12 – 13

 

 

Среда

12 – 13

 

 

Среда

12 – 13

 

КОНФЕКЦИЈА

3, 4.и 5. степен – Технологија конфекције и конструкција и моделовање конфекције – Милески Бранислав и  Милошевић Оливера

 

3,4.и 5.степен – Практична настава–

Вуковић Божана и Тодоровић Градимир

Петак

12 - 13

 

 

Понедељак

12 – 13

ГАЛАНТЕРИЈА

3 и 4. степен – Технологија галантерије и  конструкција и моделовање галантерије Папић Радослав и Милески Бранислав

 

5.степен – Технологија галантерије и  конструкција и моделовање галантерије– Папић Радослав и Шустерић Марта

 

3,4.и 5.степен – Практична настава– Папић Радослав и Шустерић Марта

Петак

12 - 14

 

 

Петак

12 - 14

 

 

Петак

12 - 14

ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ

Зековић Ката

Недељковић Јовица

 Уторак

 12 - 13

КОЖАРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Бједов Срећко

Милошевић Оливера

Петак

14 – 15

 

 

Школа на Старом сајмишту, ТЕЛ. 2146-491

Блогови и веб странице