СВИ ИСПИТИ СЕ ПОЛАЖУ У ШКОЛИ НА Старом сајмишту!  

 

ПОНЕДЕЉАК 03. 04. 2017.

1.ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ ........13.10

2.ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ......15.40 

 

УТОРАК 04. 04. 2017.

1.КОЖАРСКИ МАТЕРИЈАЛИ...........13.10

2.ОСНОВЕ ТЕХНИЧКОГ ЦРТАЊА .........13.50

3.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ...........................14.00

 

ЧЕТВРТАК 06. 04. 2017.  

1.ФИЗИКА....................................................................15.35

2.ВЕРСКА НАСТАВА..................................................16.40

3.ДИЗАЈН ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ.........................14.00

4.ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ...........................................15.50

 

ПОНЕДЕЉАК 10. 04. 2017.  

1.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(ПИСМЕНИ И УСМЕНИ).......10.40 

2.ИСТОРИЈА..............................11.25 

 

УТОРАК 11. 04. 2017.    

1.ХЕМИЈА.........................................10.40

2.СОЦИОЛОГИЈА...........................10.50

3.УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА.....11.00 

4.МАТЕМАТИКА(ПИСМЕНИ И УСМЕНИ)......11.30

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

 

ЧЕТВРТАК 06. 04. 2017. 

 

1. СМЕР ЗА МОДЕЛОВАЊЕ ОБУЋЕ - 4. СТЕПЕН (комисија:Тома Гаћиновић и Ивица Крстић) –  12.30 

 

2. СМЕР ЗА ИЗРАДУ ОБУЋЕ - 3. СТЕПЕН (комисија: Ката Зековић и Јовица Недељковић) – 12.30

 

3. СМЕР ЗА ИЗРАДУ ГАЛАНТЕРИЈЕ - 4. СТЕПЕН  (комисија: Радослав Папић, Марта Шустерић и Бранислав Милески)  12.00 

 

4. СМЕР ЗА ИЗРАДУ КОНФЕКЦИЈЕ - 4. СТЕПЕН  (комисија: Оливера Милошевић, Бранислав Милески, Божана Вуковић и Градимир Тодоровић) – 12.30

                        

Београд,

21. 03. 2017.                                                                                    Разредни старешина

                                                                                                         Снежана Трнавац 

 

 

Блогови и веб странице