Смерови  

Комисије

Време консултација

ОБУЋА 3, 4. и 5. степен

Технологија производа од коже – обуће,

Недељковић Јовица и Бједов Срећко 

 

Конструкција и моделовање производа од коже –  обуће,

Недељковић Јовица и Бједов Срећко

 

Практична настава – обућa

Недељковић Јовица и Бједов Срећко

понедељак

13 – 14

радионица  

КОНФЕКЦИЈА

3, 4.и 5. степенТехнологија конфекције и конструкција и моделовање конфекције

Божана Вуковић и Бранислав Милески

 

3,4.и 5.степен Практична настава

Тодоровић Градимир  и Нешић Драгана

среда 13- 14

радионица

 

 

петак 13- 14

радионица

ГАЛАНТЕРИЈА

4. степенТехнологија галантерије, конструкција и моделовање галантерије и практична настава

Папић Радослав и Шустерић Марта

 

 

3. и 5.степен Технологија галантерије, конструкција и моделовање галантерије и практична настава

Папић Радослав и Рамадановик Ксенија

уторак 13- 14

радионица

 петак 13- 15

радионица

 

петак 13- 14

радионица

ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ

Милошевић Оливера, понедељак, зборница

Милески Бранислав, уторак, зборница

  13 – 14  

  13 – 14            

КОЖАРСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Милошевић Оливера, понедељак, зборница

Милески Бранислав, уторак, зборница

  13 – 14

  13 – 14

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Милошевић Оливера, понедељак, зборница

Милески Бранислав, уторак, зборница

  13 – 14

  13 – 14

Блогови и веб странице