Смерови  

Комисије

Време консултација

ОБУЋА

Технологија производа од коже – обуће,

Аврамовић Биљана и Бједов Срећко 

 

Конструкција и моделовањепроизвода од коже –  обуће,

Недељковић Јовица и Зековић Ката

 

Практична настава – обућа,

 Зековић Ката и Гаћиновић Томислав

 

1.   разред

Технологија производа од коже и практична настава, техничари-моделари Тодоровић Градимир и Рамадановик Ксенија

понедељак

13 - 14

 

понедељак

12 – 13

 

 

понедељак

13 – 14

 

 

четвртак

12 - 14

КОНФЕКЦИЈА

3, 4.и 5. степенТехнологија конфекције и конструкција и моделовање конфекције

Милески Бранислав и  Вуковић Божана

 

3,4.и 5.степен Практична настава

Тодоровић Градимир  и Нешић Драгана

Петак

13 - 14

 

 

Четвртак

12 – 14

ГАЛАНТЕРИЈА

3 и 4. степенТехнологија галантерије и  конструкција и моделовање галантерије Папић Радослав и Шустерић Марта

 

5.степен Технологија галантерије и  конструкција и моделовање галантерије– Папић Радослав и Шустерић Марта

 

3,4.и 5.степенПрактична настава

Папић Радослав и Шустерић Марта

Петак

12 - 14

 

 

 Петак

12 - 14

 

Петак

12 - 14

ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ

Аврамовић Биљана

Недељковић Јовица

 Петак

12 - 13

КОЖАРСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Милошевић Оливера

 Милески Бранислав

Среда

13 – 14

 

Блогови и веб странице