Рeдни

број

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

У смени кад је први разред пре подне

У смени кад је први разред после подне

1.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

БРАНИЈЕТА  КОНЏУЛОВИЋ

Петак

13.10- 14.00

Петак

12.20 – 13.05

2.

СРПСКИ ЈЕЗИК И

КЊИЖЕВНОСТ

СЛОБОДАНКА НЕНЕЗИЋ

 Уторак

10.00- 11.00

Уторак

18.15 – 19.00

3.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ВЕСЕЛИНКА ЖИВИЋ

Понедељак

14.00- 14.45

Понедељак

14.00 – 14.45

4.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ЛЕПОСАВА МИШЕЉИЋ

 Петак

12.20- 13.05

 Петак

15.50 – 16.35

5.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ЈАСМИНА ВУКИЋ

 Четвртак

18.20- 19.00

Четвртак

11.30 – 12.15

6.

ИСТОРИЈА

ЂОРЂЕ МИЛИЋ

Среда

14.00- 14.45

Среда

16.40 – 17.25

7.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

ВЛАДИМИР БОЖАНОВИЋ

Понедељак

14.00- 14.45

Среда

15.50 – 16.35

8.

ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

ЗОРАН КРЕСОЈА

Уторак

14.00- 14.45

Четвртак

13,10 – 14.00

9.

ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

ТАМАРА СТОЈКОВИЋ

Петак

9.50 -10.35

Петак

15.50 – 16.35

10.

ХЕМИЈА

ИРЕНА БОКОР

Уторак

12.20 -13.00

Четвртак

13.10 – 14.00

11.

ФИЗИКА

ЈАСМИНА ЛАЗИЋ

Четвртак

12.20 -13.05

Среда

17.30 -18.15

12.

ГЕОГРАФИЈА

СНЕЖАНА ТРНАВАЦ

 Уторак

11.30 -12.15

Уторак

16.40 – 17.25

13.

БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА

КАТАРИНА ВЕНГРИН

Понедељак

16.40 -17.25

Четвртак

11.30 – 12.15

14.

МАТЕМАТИКА

МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ

Четвртак

10.40 -11.25

Понедељак

16.40 – 17.25

15.

МАТЕМАТИКА

ПРЕДРАГ ИВАНОВИЋ

 Петак

14.50 -15.35

Уторак

12.20 – 13.05

16.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ВЛАДИМИР САРИЋ

Понедељак

13.10 -14.00

Четвртак

13.10 – 14.00

17.

СОЦИОЛОГИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂ. ГРАЂАНСКО В.

ИЛИНКА ПЕТКОВИЋ

Четвртак

14.00 -14.45

Четвртак

12.20 – 13.05

18.

ОСНОВЕ ТЕХНИЧКОГ ЦРТАЊА

ДАНИЦА МАТОВИЋ

Понедељак

11.30 -12.15

Среда

11.30 – 12.15

19.

ДИЗАЈН ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ, ИСТОРИЈА ДИЗАЈНА

МАРИЈА ВЕЛИЧКОВИЋ

ТИЈАНА

МИЛУТИНОВИЋ

  Среда

15.50 -16.35

  Среда

14.00 -15.30

Четвртак

10.40 -11.30 

Уторак

10.40 – 11.30

20.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ,АУТОМАТИК

У КОЖАРСКОЈ ИНДУСТРИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО

СТАНИЈА ЦИМБАЉЕВИЋ

БРАНИСЛАВ

МИЛЕСКИ

Понедељак

15.50 -16.35

среда

13.00 -14.00

Петак

13.10 – 14.00

среда

13.00 – 14.00

21.

ВЕРСКА НАСТАВА

БОЈАН РЕНДУЛИЋ

Уторак

10.40 -11.25

Уторак

15.50 – 16.35

22.

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ИВАНА ЂАКОНОВИЋ

Уторак

10.40 -11.25

Уторак

15.50 – 16.35

Блогови и веб странице