Штампа

 

 

Р.бр.

 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

У смени када је прва година пре подне

У смени када је прва година после подне

1.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

БРАНИЈЕТА  КОНЏУЛОВИЋ

 Уторак

11.30-12.15

 Уторак

14.50-15.30

2.

СРПСКИ ЈЕЗИК И

КЊИЖЕВНОСТ

СЛОБОДАНКА НЕНЕЗИЋ

 Четвртак

11.30- 12.15

Четвртак

15.50- 16.30

3.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ВЕСЕЛИНКА ЖИВИЋ

 Четвртак

16.40 -17.25

Четвртак

10.40 -11.25

4.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

МАРИНА СТЕВАНОВИЋ

 Уторак

16.40- 17.25  

Уторак

11.30- 12.15

5.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ЈАСМИНА ВУКИЋ

Уторак

12.20 -13.05

Четвртак

17.30- 18.15

6.

ИСТОРИЈА

ЂОРЂЕ МИЛИЋ

 Среда

14.50 -15.30

Среда

14.00- 14.45

7.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

ДРАГАН НИКОЛИЋ

 Среда 

11.30 -12.15

Среда

15.50 – 16.30

8.

ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

ЗОРАН КРЕСОЈА

 Уторак

14.00 -14.45

Петак

13.00- 14.00

9.

ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

ТАМАРА СТОЈКОВИЋ

Уторак

12.20 -13.00

Понедељак

15.50 – 16.30

10.

ХЕМИЈА

ЈЕЛЕНА ДИМИТРИЈЕВИЋ

 Уторак

11.30-12.15

Уторак

15.50-16.30

11.

ФИЗИКА

ЈАСМИНА ЛАЗИЋ

Среда

12.20 -13.00

Среда

14.50 – 15.30

12.

ГЕОГРАФИЈА

СНЕЖАНА ТРНАВАЦ

Понедељак

11.30 -13.00

Понедељак

14.50 – 16.30

13.

БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА

КАТАРИНА ВЕНГРИН

Понедељак

12.20 -13.00

Понедељак

14.00 – 14.45

14.

МАТЕМАТИКА

МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ

Уторак

9.50 – 10.30

Уторак

16.40 – 17.25

15.

МАТЕМАТИКА

ПРЕДРАГ ИВАНОВИЋ

Уторак

14.50 -15.30

Среда

8.50 -  9.35

16.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ВЛАДИМИР САРИЋ

Среда

18.15 -19.00

Понедељак

18.15 – 19.00

17.

СОЦИОЛОГИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂ. ГРАЂАНСКО В.

ИЛИНКА ПЕТКОВИЋ

Петак

13.10 -14.00

 Петак

12.20 – 13.05

18.

ОСНОВЕ ТЕХНИЧКОГ ЦРТАЊА

ДАНИЦА МАТОВИЋ

Понедељак

13.10 -14.00

Четвртак

9.50 – 10.35

19.

ДИЗАЈН ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ, ИСТОРИЈА ДИЗАЈНА

МАРИЈА ВЕЛИЧКОВИЋ

ТИЈАНА

МИЛУТИНОВИЋ

 Уторак

14.00 -14.45

Петак

11.30 -12.15

Уторак

13.10 – 14.00

Петак

18.20 -19.00

20.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ,АУТОМАТИК

У КОЖАРСКОЈ ИНДУСТРИЈИ

СТАНИЈА ЦИМБАЉЕВИЋ

БРАНИСЛАВ

МИЛЕСКИ

Понедељак

12.20 -13.00

Уторак

13.00 -14.00

Понедељак

14.50 – 15.30

Уторак

13.00 -14.00

21.

ВЕРСКА НАСТАВА

ШОРМАЗ ДАВИД

Понедељак

12.20 -13.00

Понедељак

14.50 – 15.30

22.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

СНЕЖАНА ТРНАВАЦ

Понедељак

11.30 -13.00

Понедељак

14.50 – 16.30