Штампа

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ  БИЋЕ

 

СНЕЖАНА ТРНАВАЦ,  ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ

 

 

 

РАД СА ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА:

 

       УВЕК У СМЕНИ СА ПРВИМ РАЗРЕДОМ!

 

        ПОНЕДЕЉАК ОД 11.30 - 13.00 (прва година пре подне)

        ЧЕТВРТАК ОД 12.15 - 13.00 (прва година пре подне)

        

        ПОНЕДЕЉАК ОД 14.50 - 16.30 (прва година после подне)

        ЧЕТВРТАК ОД 15.30 – 16.30 (прва година после подне)

                         

 

                                 Информације на телефон: 064/64-22-846

                                 Зборница 011/ 2633 – 274