ПОНЕДЕЉАК 15. 01. 2018.

      1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ( ПИСМЕНИ И УСМЕНИ).........12.15

      2. ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ...............................................11.30

      3. ПРАКТИЧНА НАСТАВА, СМЕР КОНФЕКЦИЈА..........13.00  

УТОРАК 16. 01. 2018.

1. МАТЕМАТИКА....................................10.00

2. ИСТОРИЈА ДИЗАЈНА ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ..........11.30

3. ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКИХ ИСПИТА ИЗ ОБЛАСТИ ДИЗАЈНА......11.45  

 ЧЕТВРТАК 18.01.2018.    

      1. ХЕМИЈА.....................11.30

      2. ТЕХНОЛОГИЈА КОНФЕКЦИЈЕ................13.00

      3. КОЖАРСКИ МАТЕРИЈАЛИ.......................13.30

4.   ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА, СМЕР ГАЛАНТЕРИЈА......14.00

 

Београд,                                                                                     

09. 01. 2018.      

                                                                                                        Разредни старешина

 

                                                                                                        Снежана Трнавац 

Блогови и веб странице