Штампа

ПОНЕДЕЉАК, 21. 01. 2019. године

      - Географија ...................................................................... у 12.00

      - Биологија ........................................................................ у 12.20

      - Устав и права грађана ................................................... у 14.50  

      - Грађанско васпитање .................................................... у 15.00

УТОРАК, 22. 01. 2019. године

      - Српски језик и књижевност (писмени и усмени) ....... у 09.50

      - Цртање и сликање .......................................................... у 14.00

      - Физичко васпитање ........................................................ у 14.00  

 ЧЕТВРТАК, 24.01.2019. године 

      - Кожарски материјали (1. разред)......................................................................................... у 13.00

      - Технологија производа од коже (конфекција 1. и 3. разред) .........................................  у 13.10

      - Конструкција и моделпвање производа од коже (конфекција 3. разред) .................... у 13.30

      - Практична настава -конфекција (1. и 3. разред) ................................................................ у 14.50

 

МАТУРСКИ ИСПИТ полаже Биљана Савић – Трифуновић (смер галантерија)..........у четвртак 24.01.2019.год. у 9.30   

 

Београд,                                                                                     

15. 01. 2019.      

                                                                                                        Разредни старешина

                                                                                                        Снежана Трнавац