Предлог  Стратегијe   развоја  стручног образовања  у  Републици  Србији (у  даљем  тексту: Стратегија)

даје целовиту слику даљег развоја стручног образовања и обуке. Препоруке које садржиовај документ

су засноване на већ започетим активностима  модернизације и усавршавања стручног образовања  и обуке

које  су иницирали и реализовали Влада и Министарство  просвете и спорта у следећим  областима:  

законодавна  активност,   институционални    развој,   развој   људских  ресурса, прикупљање информација

са тржишта  рада, модернизација наставног програма (огледи), организација наставног  процеса,

модернизација  управљања  на  школском нивоу.

То омогућава  да  ће  и наредни програми  Европске Уније,  који подржавају  модернизацију  и реформисање  

стручног образовања  и обуке, моћи да подрже ове препоруке у складу са овим документом. 

Више о томе прочитајте у следећем документу:

Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији

 

Блогови и веб странице