Стручна већа

Стручно већеРуководилац стручног већаЧланови стручног већа
Стручно веће наставника друштвених предметаВукић Јасмина
 1. Слободанка Ненезић
 2. Веселинка Живић
 3. Душица Шундек
 4. Јасмина Вукић
 5. Марина Стевановић
 6. Мирјана Реџић
 7. Ђорђе Милић
 8. Ивана Ђаконовић
 9. Бојан Рендулић
 10. Давид Шормаз
 11. Игор Милијић
 Стручно веће наставника природно-математичке групе предмета
и физичког васпитања
 Венгрин Катарина
 1. Лазић Јасмина
 2. Димитријевић Јелена
 3. Венгрин Катарина
 4. Тодоровић Милица
 5. Ивановић Предраг
 6. Сарић Владимир
Стручно веће наставника стручних предметаНешић Драгана
 1. Аврамовић Биљана
 2. Бједов Срећко
 3. Вуковић Божана
 4. Зековић Ката
 5. Милошевић Оливера
 6. Недељковић Јовица
 7. Нешић Драгана
 8. Крстић Ивица
Стручно веће наставника технолошке групе предметаМатовић Даница
 1. Јовановић Слађана
 2. Цимбаљевић Станија
 3. Матовић Даница
 4. Андрејић Ивана
 5. Венгрин Катарина
 6. Ивановић Предраг
 7. Булајић Миланка
Стручно веће наставника уметничке групе предметаКресоја Зоран
 1. Станишић Марија
 2. Величковић Марија
 3. Стојковић Тамара
 4. Кресоја Зоран