Колектив

1. Аврамовић Биљана Наставник стручних предмета и организатор практичне наставе
2. Андрејић Ивана Наставник технолошке групе предмета
3. Бједов Срећко Наставник стручних предмета
4. Булајић Миланка Помоћни наставник технолошке групе предмета
5. Величковић Марија Наставник уметничке групе предмета
6. Венгрин Катарина Наставник екологије и заштитне животне средине, биологије и микробиологије
7. Вукић Јасмина Наставник енглеског језика
8. Вуковић Божана Наставник стручних предмета
9. Димитријевић Јелена Наставник хемије
10. Ђаконовић Ивана Библиотекар
11. Зековић Ката Наставник стручних предмета
12. Ивановић Предраг Наставник математике и информатике
13. Лазић Јасмина Наставник физике
14. Јовановић Слађана Наставник технолошке групе предмета
15. Кресоја Зоран Наставник уметничке групе предмета
16. Крстић Ивица Наставник стручних предмета
17. Матовић Даница Наставник технолошке групе предмета
18. Милић Ђорђе Наставник историје и грађанског васпитања
19. Милошевић Оливера Наставник стручних предмета
20. Милијић Игор Наставник музичке културе
21. Недељковић Јовица Наставник стручних предмета
22. Ненезић Слободанка Наставник српског језика и књижевности
23. Нешић Драгана Наставник стручних предмета
24. Папић Радослав Наставник стручних предмета
25. Рађеновић Јован Помоћни наставник стручних предмета
26. Рендулић Бојан Наставник верске наставе
27. Реџић Мирјана Наставник филозофије
28. Савић Бранка Наставник социологије и устава и права грађана
29. Сарић Владимир Наставник физичког васпитања
30. Стевановић Марина Наставник енглеског језика
31. Стојковић Тамара Наставник уметничке групе предмета
32. Станишић Марија Наставник уметничке групе предмета
33. Тодоровић Градимир Наставник стручних премсета
34. Томић-Ђоровић Татјана Школски психолог
35. Трнавац Снежана Наставник географије и грађанског васпитања
36. Тодоровић Милица Наставник математике и информатике
37. Цимбаљевић Станија Наставник технолошке групе предмета
38. Шормаз Давид Наставник верске наставе
39. Шустерић Марта Наставник стручних предмета
40. Шундек Душица Наставник српског језика и књижевности
41. Живић Веселинка Наставник српског језика и књижевности
42. Милески Бранислав Директор школе
43. Петровић Светлана Секретар школе
44. Јонлија Јадранка Шеф рачуноводства
45. Раденковић Радмила Спремачица
46. Станимировић Славица Спремачица
47. Мијајловић Слађана Спремачица
48. Вучетић Миленка Спремачица
49. Жежељ Гордана Спремачица
50. Пејић Данијела Спремачица
51. Миловановић Милијана Спремачица
52. Лугоња Михајло Домар
53. Николић Драган Радник на одржавању машина