Кофекционар коже и крзна, галантериста, обућар

Наставни план и програм – општеобразовни предмети

Конфекционар коже и крзна

 1. Сектор – подручје рада: Текстилство и кожарство
 2. Област: Кожарство
 3. Ниво квалификације: III

Шта ради?

Конфекционар коже и крзна израђује производе кожне конфекције. Кроји, припрема кројне делове за шивење, шије и врши дораду готових производа. Израђује одевне предмете по мери и врши поправке готових производа.

Наставни план и програм за конфекционара коже и крзна – стручни предмети

Обућар

 1. Сектор – подручје рада: Текстилство и кожарство – област: кожарство
 2. Ниво квалификације: III

Шта ради?

Обућар израђује све врсте мушке, женске и дечије обуће од материјала различитих особина и сировинског састава (природна кожа, вештачка кожа, текстил, крзно и сл.) према инструкцијама за дату врсту обуће. У току процеса производње ручно или машински, обавља све потребне операције у складу са заштитним и еколошким мерама. При том ручно или машински (компјутерски) кроји и комплетира искројене горње и доње делове обуће, обрађује их и прописаним технолошким поступком спаја у подсклопове, затим у склопове, а склопове у обућу као целину. Ради на довршавању обуће, израђује обућу по мери и врши поправке готове обуће.

Наставни план и програм за обућара – стручни предмети

Галантериста

 1. Сектор – подручје рада: текстилство и кошарство – област: кожарство
 2. Ниво квалификације: III

Шта ради?

Галантериста израђује све врсте производа кожне галантерије од природних и вештачких кожа,текстилних материјала,крзна и дугих материјала.У току процеса израде обавља све операције ручно и машнски у складу са заштитним и еколошким мерама. Ручно или машински израђује новчанике,футроле,опасаче,женске и мушке ташне,спортске и путне торбе и производе пословне галантерије. Кроји,обележава.обрађује ивице,спаја делове у подсклопове и склопове,шије и врши дораду готових производа. Израђује производе кожне галантерије по сопственој идеји или поруџбини и врши поправке готових производа.

Предности рада на изради производа кожне галантерије:

 • самосталност (самостална израда целог производа)
 • креативност (комбинација разних материјала и техника израде на разним моделима)
 • могућност праћења модних трендова

Где ради?

 • самостални предузетници, у сопственој режији
 • самосталне занатске и производне фирме за израду галантерија
 • при дизајн центрима учествују у изради производа кожне галантерије

Наставак школовања

Доквалификација за IV степен у подручју рада Кожарство, па наставак школовања на Београдској политехници.

Наставни план и програм за галантеристу