Техничар дизајна производа од коже

Шта ради?

Посао модног дизајнера подразумева самостални или тимски рад у модним кућама или атељеима где настају модне колекције. Из тог разлога ученици у току школовања уче да развијају своју креативност кроз дизајнирање одеће, галантерије и обуће, али и да на часовима практичне наставе самостално израђују своје моделе из колекције.

Да би био успешан у свом послу мора стално да прати модне трендове, да се стручно се усавршава и да ослушкује захтеве тржишта рада. Неки од захтева које спроводи лице запослено на овој позицији су:

  • припрема и реализација колекције производа од коже (праћење модних трендова, израда модних и техничких скица, одабир основног и помоћног материјала за израду колекције);
  • реализација колекције производа (израда и кројење шаблона)
  • учешће у изради контраузорака (кројење и израда узорака на основу шаблона)
  • анализа узорака
  • учешће у оперативној припреми производа од коже за производњу (корекција и градирање шаблона, припрема за производњу, прикупљање информација о успешности колекције на тржишту и тд.).

Где ради?

У модној кући (фирми) која се бави производњом одеће, обуће и/или галантерије од коже, у личном атељеу на изради уникатних колекција, у дизајнерском студију итд.

Наставак школовања

Наши ученици најчешће се одлучују за наставак школовања на Факултету примењених уметности или неком другом факултету или високој школи за дизајн, где најчешће бирају смер за модни, графички или индустријски дизајн. Ученици који заврше нашу школу неретко уписују и друге – опште факултете (најчешће Правни факултет, Учитељски факултет, Филолошки факултет итд.), вођени идејом да су задовољни стеченим знањем и наученим вештинама у средњој школи из области модног дизајна, а да ће им стицање дипломе на високошколској установи из неке друге области омогућити да се касније лакше одлуче чиме желе да се баве у животу- пошто знање једног корисног заната већ поседују.

Наставни план и програм за техничара дизајна производа од коже