Техничар за заштиту животне средине

Током школовања ученици усвајају теоријска и практична знања као и вештине за спровођење превентивних и заштитних мера у очувању животне средине. 

Након четири године школовања,  техничар за заштиту животне средине има две могућности:
да се запосли у некој од служби које се баве пословима из подручја екологије или да настави школовање.

Шта ради?

Техничар за заштиту животне средине оспособљен је да:

  • ради на заштити и ревитализацији животне средине
  • узоркује, мери и испитује физичка, хемијска и остала микробиолошка стања воде, ваздуха и тла
  • прати  параметре штетних материја на разним локацијама
  • контролише рад са штетним и отпадним материјама
  • прати и евидентира загађења у индустрији, топланама, термоелектранама, комуналним водама
  • води рачуна о технологији правилног одлагања, складиштења и рециклаже отпадних материја
  • да ради у фабрикама пијаће воде, постројењима за прераду отпадних вода и чврстог отпада, рециклажним постројењима…

Где ради?

Подручја у којима се може  пронаћи посао су хемијска, прехрамбена индустрија, агенције за заштиту животне средине, општинске и друге инспекцијске службе, водопривреда, пољопривреда, шумарство…

Наставак школовања

Могућност за наставак школовања су бројни факултети и струковне школе.

Наставни план и програм за техничара за заштиту животне средине