Обавештење за ванредне ученике

Упис ученика се врши у септембру текуће године и потребно је приложити:

 • Сведочанства о завршеним претходним разредима
 • Диплома о завршеном школовању
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Лекарско уверење
 • Копија уплатнице за уплаћену школарину
 • Копија личне карте

Пријава испита се врши месец дана пре испитног рока код секретара школе. Потребно је попунити пријаву и приложити признанице о уплаћеним испитима. Распоред испита се објављује 7 дана после пријавног рока.

Испитни рокови су:

 • Октобарско-новембарски
 • Јануарско-фебруарски
 • Априлски
 • Јунски
 • Августовски

Ученик може да пријави 5 испита у једном испитном року.

Уколико је ученик завршио трогодишњу школу, а жели да стекне четврти степен стручне спреме, мора да полаже разлику испита за прву, другу и трећу годину. После положених испита-разлике полажу се сви испити четврте године. После положених свих предмета четврте године, полаже се матурски испит.

Матурски испит за четворогодишње школовање подразумева полагање испита из:

 • Српског језика и књижевности
 • Изборног предмета
 • Практичног дела

Завршни испит за трогодишње школовање подразумева:

 • Практичан рад
 • Усмену проверу знања

СВЕ УПЛАТЕ СЕ ВРШЕ НА ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ:   840-1879666-31

ПОЗИВ НА БРОЈ:    101994730

Техничка школа за дизајн коже

Војислава Илића 88

11000 Београд