Ценовник

ЦЕНОВНИК ВАНРЕДНОГ ШКОЛОВАЊА У ТЕХНИЧКOJ ШКОЛИ ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ

Одлуком министарства просвете, науке и технолошког развоја  утврђена је висина школарине за ванредне ученике средњих школа.

Средње стручно образовање
Категорија Цена
Упис године 3300
Обнова године 1100
Испит 650
Испит са писменим задатком 750
Испит са вежбама 1000
Испит из практичне наставе 1000
Час консулттативне наставе: група од 16 до 30 ученика 90
Час консултативне наставе: група од 16 до 30 ученика 120
Завршни испит 1850
Матурски испит 2300
Преквалификација и доквалификација
Категорија Цена
Упис године 3300
Обнова године 1100
Испит 650
Испит са писменим задатком 750
Час консулттативне наставе: група од 16 до 30 ученика 90
Час консултативне наставе: група од 16 до 30 ученика 120
Матурски испит 2300
Специјалистичко и мајсторско образовање
КатегоријаЦена
Упис на специјализацију3300
Испит1650
Испит са писменим задатком1850
Испит са вежбама2200
Испит из практичне наставе2400
Час консултативне наставе140
Специјалистички испит6000