Школски одбор

Зорица Јанковић Представник локалне самоуправе
Анђелка Дмитријевић Представник локалне самоуправе
Вукоје Шиљковић Представник локалне самоуправе
Ивана Николић Представник Савета родитеља
Ана Бајић Представник Савета родитеља
Биљана Живковић Представник Савета родитеља
Предраг Ивановић Представник запослених
Радослав Папић Представник запослених
Снежана Трнавац Представник запослених