Волим етно – снујем спретно

САРАДЊА СА СТРУКОВНОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ – ЕТНО МРЕЖА

Етно мрежа је струковна организација произвођача рукотворина, која се бави заштитом културне баштине и очувањем традиционалних техника старих заната. Етно мрежа је за наше ученике организовала едукативну радионицу:

Едукативна радионица – „ВОЛИМ ЕТНО – СНУЈЕМ СПРЕТНО“

01. и 02. децембар 2012

У оквиру пројекта едукације “Волим енто – снујем спретно“, који организује у сарадњи са Градским секретаријатом за спорт и омладину, Етно мрежа је организовала обуку 20 ученика наше школе за савладавање техника старих заната вез, златовез и ткање. Идеја је да се што више младих људи упозна са традиционалном српском културом и да се савладавањем старих заната подстакне креативност у осмишљавању оригиналних производа, чијом израдом ученици могу да зараде себи џепарац али и да створе добар основ за будуће занимање. Ученици су са одушевљењем прихватили овај позив, са великим интересовањем су пратили инструкције својих предавача и увелико раде на томе да стечена знања на овој радионици примене на неким од производа које ће сами израдити и којима ће се поносити.