Орнамент кроз простор и време

Едукативна радионица – ОРНАМЕНТ НА ОБУЋИ, ПОЈАСУ, ТОРБИ

( у оквиру програма изложбе „ОСВЕЖАВАЊЕ МЕМОРИЈЕ – Орнаменти српских средњoвековних фресака“ )

Едукативна радионица поводом изложбе ОСВЕЖАВАЊЕ МЕМОРИЈЕ – орнаменти српских средњoвековних фресака одржана је у Музеју примењене уметности, одржана је 06. децембра 2013.

Ученици су, на примерима из наше културне баштине, научили шта је то орнамент, како се користи и како се развијао кроз различите периоде, од средњег века до данас. Уочавали су разлику између сакралне и профане употребе орнамената. Сазнали су како се тумаче орнаменти у црквеном фрескосликарству, али и каква је била примена орнамента у свакодневном животу током средњег века. Посебу пажњу ученика привлачили су орнаменти на одећи, владарској одежди, накиту, обући, појасу и дрворезбарији.

У складу са образовним профилом који похађају наши ученици, насловљена је и тама радионице: Орнамент на обући, појасу, торби.

Професори ментори: Горица Петронијевић, Марија Величковић, Зоран Кресоја и Тамара Бановић.