КОНКУРС ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ЗА ОДЛАЗАК НА ПРОФЕСИОНАЛНУ ПРАКСУ У ГРЧКУ

Aктивности у оквиру Еразмус + пројекта

„Стручна пракса и каријерно вођење у међународном окружењу“

Техничка школа за дизајн коже из Београда, са партнерском организацијом Lifelong Learnign Center IPODOMI из Солуна (Грчка), организатор је пројекта „Стручна пракса и каријерно вођење у међународном окружењу“. Програм се финансира из програма Европске уније Еразмус+.

Циљ пројекта је реализација блок наставе из стручних предмета Дизајн производа од коже и Практична настава (израда производа од коже) и оспособљавање ученика за управљање каријером у европском радном окружењу. Време одржавања обуке: од 17. 3. 2019. до 30. 3. 2019.

У ту сврху школа организује конкурс за 10 ученика трећег и 2 ученика четвртог разреда који похађају смер Техничар дизајна производа од коже. Изабрани ученици боравиће у Грчкој, у пратњи професора Тијане Милутиновић и Бранијете Конџуловић.

Након обуке сви полазници ће добити сертификате.

Услови конкурса

У пријави на конкурс ученици треба да приложе:

 • кратку биографију ученика,
 • мотивационо писмо,
 • потписану сагласност родитеља.

Критеријуми на основу којих ће ученици бити изабрани:

 • оцене из стручних предмета у претходним годинама школовања:
  • Дизајн производа од коже – 5 поена
  • Конструкција и моделовање производа од коже – 5 поена
  • Технологија производа од коже – 5 поена
  • Практична настава – 5 поена
 • општи успех у претходним разредима – 5 поена,
 • оцена из владања – 5 поена
 • мотивационо писмо – 5 поена
 • интервју (иницијална провера знања енглеског језика)
 • потврда о просечним месечним примањима по члану домаћинства (Социо-економски статус ученика биће одлучујући фактор у случају када више ученика има исти број бодова.)

Рок за пријављивање: 19.12.2018. године до 12 часова.

Пријаве ученика прегледаће комисија коју формира пројектни тим. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Резултати конкурса биће објављени 21.12.2018. године до 20 часова на сајту школе.