Конкурс Креативна школа

У школској 2013/2014. години два рада наших колегиница су запаженa као примери добре праксе. На сајту Креативне школе: https://kreativnaskola.zuov.gov.rs/, у бази изабраних примера добре праксе пронаћи ћете радове:

  • Наставни пројекат Учимо да учимо: Хуманизам и ренесанса (Активан приступ обради драме „Ромео и Јулија“) чији су аутори наставник српског језика и књижевности Б. Конџуловић и школски психолог Т. Томић Ђоровић, и
  • Костим у доба ренесансе; аутори су наставник стручних предмета из области дизајна М. Величковић и школски психолог Т. Томић Ђоровић.

Међу радовима увршћеним у базу знања Креативне школе, у школској 2012/2013. години, налази се рад Правопис у слици и речи. Аутори су наставнице српског језика и књижевности Бранијета Конџуловић и Маријана Тошић и школски психолог Татјана Томић Ђоровић. Кликом на https://kreativnaskola.zuov.gov.rs/ пронаћи ћете га у категорији Српски језик и књижевност – средња школа.