Одобрен пројекат Еразмус+ мобилности

„Стручна пракса и каријерно вођење у међународном окружењу"

Чланови тима за писање пројекта Татјана Томић Ђоровић, стручни сарадник и Марија Величковић, наставник стручних предмета из области дизајна, написале су пројекат под називом “Стручна пракса и каријерно вођење у међународном окружењу ” и поднеле га Фондацији Темпус. Оценом екстерних евалуатора, наш пројекат, чија је вредност 27,342.00 еура, одобрен је за финансирање.

Овај пројекат омогућиће нашим запосленима да се стручно усавршавају, а ученицима да обаве стручну праксу у иностранству.

Погледајте више на: http://erasmusplus.rs/nacionalni-poziv-2018-rezultati-vet/