24. Републичко такмичење ученика средњих школа Србије, подручје рада Хемија, неметали и графичарство

На 24. Републичком такмичењу ученика средњих школа Србије, које је одржано у Хемијско-технолошкој школи у Суботици од 9. до 11. маја 2019. године, нашу школу су представљали ученици образовног профила Техничар за заштиту животне средине. Такмичили су се у области хемије и хемијске технологије. Такмичарски задатак се састојао из два дела, први део се односио на тест теоријског знања, а други на практични део у лабораторији. Ментори су биле наставнице технолошке групе предмета, Станија Цимбаљевић и Ивана Андрејић.