Активности поводом обележавања дана борбе против вршњачког насиља

Поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља, у Техничкој школи за дизајн коже наставници су одвојили део часа и спровели следеће активности:

  • На часовима физичког васпитања одржана је активност убацивања тројки у склопу игре оригинално назване „seven up“. Учествовали су ученици прве и четврте године уз помоћ наставника Владимира Сарића. Игра је погодна из разлога што током свог времена постоји велика физичка дистанца међу учесницима, обзиром на тренутно осетљиву епидемиолошку ситуацију у Републици Србији и целом свету. Пре и током игре разговарано је о неприхватљивости вршњачког насиља, и последицама које оно носи. Резултат игре је био у другом плану, али напоменућемо да је највише успеха постигао најмлађи ученик одељења I-2 Тришић Данило;
  • На часовима социологије, устава и права грађана у одељењима III-2, III-3 и IV-3 реализована је радионица на тему „Вршњачко насиље-врсте, превенција и борба против насиља“ уз помоћ наставника Бранке Савић. Ученици су узели активно учешће у дискусији на теме са којима су се сретали и претходно током школовања. Разумели су значај борбе против вршњачког насиља, позицију жртве и вршиоца насиља као и улогу вршњака, родитеља и школе у превазилажењу проблема;
  • На часовима стручних предмета и практичне наставе у одељењима III-1 и III-3 вођени су разговори на тему вршњачког насиља са наставником Божаном Вуковић. Ученици су закључили да је насиље присутно свуда око нас па и у школи, нарочито на почетку школске године, да о насиљу не треба ћутати већ га пријавити одељењском старешини, дежурном наставнику, тиму за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, школском психологу, директору или било којем другом запосленом лицу у школи;
  • На часовима енглеског језика ученици у одељењима I-1, II-1, III-1 и IV-1 решавали су студију случаја вршњачког насиља који је започео у школи, а затим се наставио и путем друштвених мрежа. На ученицима је било да препознају да су оба инцидента подједнако насиље као и да дају предлоге о неопходним корацима како би се тако нешто зауставило и спречило. У сваком одељењу се јавило по неколико ученика који су имали искуства са сличним ситуацијама, посредно или непосредно, но оптимистично је да су реакције и савети ученика били адекватни, емпатични и конструктивни. Очекивано, старији разреди су имали више искуства и предложили боље идеје за решење проблема. Разговор се водио на енглеском језику уз помоћ наставника Марине Стевановић;
  • На часовима грађанског васпитања у одељењима првог, другог и четвртог разреда вођени су разговори на тему дигиталног насиља са наставником Снежаном Трнавац. Ученици су сазнали како да препознају насиље, да разликују врсте дигиталног насиља, добили савете како правилно да поступају у тим ситуацијама и коме могу да се обрате;
  • На часовима социологије у одељењу IV-1 вођени су разговори на тему вршњачког насиља са наставником Мирјаном Реџић. Ученици су показали интересовање да сазнају шта је агресија. Наставник им је објаснио да агресија има свој позитиван и негативан аспект. Позитиван аспект се испољава кад нешто желимо да постигнемо и урадимо, па нам треба лично ангажовање (нпр. да научимо лекцију), али да при томе никог не морамо да повредимо, малтретирамо или на било који начин угрозимо. Негативан аспект је када намећемо своју вољу другом људском бићу, па било да се ради о примени физичке силе, сексуалном или емотивном повређивању, психолошким притисцима или омаловажавању, вербалном малтретирању. Ученици су изнели лична искуства и мишљења, уз уважавање свих разлика које постоје међу њима јер богатство и јесте у прихватању и поштовању различитости;
  • На часу одељенског старешине у одељењу II-1 организована је радионица о насиљу коју су водиле одељенски старешина Марија Величковић и психолог школе Татјана Томић Ђоровић. У оквиру радионице ученици су на стикерима писали речи које су њихова прва асоцијација на насиље. Затим су на стикерима писали позитивне и охрабрујуће поруке својим вршњацима. Ученици су се ангажовали у изради паноа шта је насиље. Закључак радионице је да насиље и дискриминацију не треба толерисати већ спречити. Панои су изложени у холу школе;
  • На часу одељенског старешине у одељењу II-2 и стручним предметима у одељењима I-2 и II-2 организована је радионица која је обухватала презентацију наставника Иване Андрејић о вршњачком насиљу. Ученици су направили пано са темом “Заштитари штите и своје другаре”. На самом паноу је нацртано стабло названо “Дрво подршке”, а плодови су поруке подршке ученика упућене вршњацима који су изложени било каквом виду насиља, како би знали да нису сами;
  • На часовима стручних предмета и практичне наставе у одељењу IV-1 организована је радионица „Дан ружичастих мајица“, где су ученици на розе мајицама направљеним од хамера исписивали позитивне поруке својим вршњацима уз помоћ наставника Биљане Аврамовић. Ученици су направили пано, који је заједно са порукама вршњацима окачен у холу школе.

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања