Мисија

Наш циљ је остварење највиших креативних потенцијала сваког ученика кроз функционално знање, вештине и стваралаштво, као и подстицање и неговање људских врлина. Желимо да вратимо углед производним занимањима, промовишемо уметничка занимања и идеју о значају заштите животне средине.

Визија

Школа која у адекватном простору са савременим наставним средствима и стручним кадром на једном месту развија занатство и уметност и образује генерације које ће допринети очувању и заштити животне средине.

Један од приоритета школе биће усавршавање наставника, њихов лични развој, напредовање и неговање позитивне атмосфере у колективу. Наставници треба да буду едуковани у складу са потребама времена,  информатички писмени и оспособљени да примене савремене методе и облике рада у складу са потребама ученика.