Одељењско веће

Руководиоци одељењских већа за школску 2020/2021 годину
Оливера Милошевић први разред
Ивана Андрејић други разред
Владимир Сарић трећи разред
Радослав Папић четврти разред
Одељење Одељењски старешина Заменик
I1 Оливера Милошевић Снежана Трнавац
I2 Душица Шундек Предраг Ивановић
II1 Марија Величковић Марија Станишић
II2 Ивана Андрејић Станија Цимбаљевић
II3 Јасмина Вукић Ивица Крстић
III1 Милица Тодоровић Зоран Кресоја
III2 Владимир Сарић Слађана Јовановић
III3 Божана Вуковић Ката Зековић
IV1 Радослав Папић Биљана Аврамовић
IV2 Даница Матовић Марина Стевановић
IV3 Градимир Тодоровић Срећко Бједов