Педагошки колегијум

Директор школе – руководилац
Јасмина Вукић – руководилац стручног већа
Катарина Венгрин – руководилац стручног већа
Драгана Нешић – руководилац стручног већа
Даница Матовић – руководилац стручног већа
Зоран Кресоја – руководилац стручног већа
Станија Цимбаљевић
Татјана Томић Ђоровић