Техничар - моделар коже

  1. Сектор – подручје рада: Кожарство
  2. Ниво квалификације: четврти
  3. Опис рада/послова (према ЈНЗ, циљевима и задацима предмета у оквиру профила)

Шта ради?

На основу идеја и модних скица  конструише, моделује и израђују шаблоне  који представљају основу за израду производа кожне галантерије, кожне конфекције или обуће. Кроји материјал, израђује делове, шије подсклопове и склопове и врши контролу производње и готових производа. При реализацији наведених послова испољава креативност, визуелно запажање, техничку прецизност, информатичку писменост, организацијске способност и тимски рад.

Где ради?

По завршеном школовању Техничар моделар коже има могућност рада у струци, као самостални предузетник, у модним центрима као и могућност даљег образовања на високошколским установама.

Наставни план и програм општеобразовних предмета за техничара- моделара коже
Наставни план и програм стручних предмета за техничара- моделара коже