Тимови

Тимови Чланови
Тим за израду Годишњег плана рада школе Душица Шундек – руководилац
Тамара Стојковић
Марина Стевановић
Јасмина Лазић
Секретар
Тим за маркетинг школе Владимир Сарић – руководилац
Марија Величковић
Миланка Булајић
Јован Рађеновић
Тим за стручно усавршавање Директор школе – руководилац
Педагошки колегијум
Тим за инклузивно образовање Татјана Томић Ђоровић – руководилац
Снежана Трнавац
Катарина Венгрин
Одељењске старешине
Чланови Одељењског већа
Тим за културне активности школе Марина Стевановић – руководилац
Ивана Ђаконовић
Бојан Рендулић
Тим за сарадњу са породицом и Саветом родитеља Слободанка Ненезић – руководилац
Мирјана Реџић
Давид Шормаз
Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу Оливера Милошевић
Татјана Томић Ђоровић
Слободанка Ненезић
Тим за школски спорт Владимир Сарић – руководилац
Тим за каријерно вођење и развој предузетништва Драгана Нешић – руководилац
Бранислав Милески
Слађана Јовановић
Тим за екскурзије, излете, посете установама и институцијама Ката Зековић – руководилац
Даница Матовић
Одељењске старешине
Тим за сарадњу са локалном самоуправом Координатор практиче наставе – руководилац
Директор школе
Тим за заштиту ученика од насиља Биљана Аврамовић – руководилац
Снежана Трнавац
Владимир Сарић
Психолог школе
Ђорђе Милић
Директор школе
Тим за заштиту животне средине Катарина Венгрин – руководилац
Ивана Андрејић
Миланка Булајић
Тим за реализацију пројеката и међународну сарадњу Директор школе – руководилац
Татјана Томић Ђоровић
Марија Величковић
шеф рачуноводства
секретар
Тим за развој школског програма Марија Величковић – руководилац
Даница Матовић
Бједов Срећко
Тим за школско развојно планирање Станија Цимбаљевић – руководилац
Марта Шустерић
Директор школе
Татјана Томић Ђоровић
Тим за самовредновање Божана Вуковић – руководилац
Јасмина Вукић
Директор школе
Татјана Томић Ђоровић