Школа данас

За оне који воле моду и дизајн постоје два усмерења Дизајнер производа од коже и Техничар-моделар коже.

После завршетка школовања, ученици који су похађали наставу из подручја кожарства, специјализовани су за послове у области дизајна и моделовања обуће, галантерије или конфекцијских производа од коже и крзна, у зависности од избора који су сами направили током школовања. Захваљујући томе што су наставним програмом обухваћене групе општеобразовних предмета, уметничких предмета и предмета из области струке, по завршетку школовања ученици имају више различитих могућности: могу да раде у струци, као самостални предузетници или у постојећим предузећима, али могу и да наставе школовање. Досадашњи ученици су се најчешће уписивали на различите смерове Високе школе струковних студија – Београдске политехнике, Високе текстилне струковне школе за дизајн, технологију и менаџмент у Београду, а они најталентованији уписали су и завршили Факултет примењених уметности. У протеклих десет година, било је и оних који су, након школовања у Техничкој школи за дизајн коже, уписали Филолошки, Учитељски, Правни, Филозофски, Факултет политичких наука… чиме се потврђује да ова школа не поставља ограничења пред амбициозне и вредне ђаке.

За оне који желе да се брзо запосле ту су веома тражени занати који обезбеђују могућност брзог запошљавања, било у постојећим предузећима, било у подручју самосталног предузетништва:

  • Обућар
  • Галантериста
  • Конфекционар коже и крзна.

За оне који брину о животној средини ту је смер Техничар за заштиту животне средине, уведен у школски програм 2012. године. Настава у овом образовном профилу обавља се по истом плану и програму као и у Хемијској и Геолошко-хидрометеоролошкој школи. Области изучавања на овом смеру су превенција у заштити животне средине, ревитализација животне средине и начела одрживог развоја. Овде преовлађују науке као што су хемија и екологија и велики део наставе одвија се у лабораторији. Део наставе организује се и у институцијама у којима је примењиво знање које ученици у школи стичу. Након завршетка ове школе ученици могу конкурисати на велики број факултета (Технолошко-металуршки, Хемијски, Биолошки, Рударско-геолошки, Висока школа струковних студија – Београдска политехника, али и многи други). Ако не желе да наставе школовање, могу се запослити као техничари за заштиту животне средине у инспекцијским службама, агенцијама и институцијама које се баве заштитом животне средине, хемијској индустрији и слично.