Испитна питања из социологије за ванредне ученике

  1. Предмет социологије
  2. Метод социологије
  3. Култура и цивилизација
  4. Религија
  5. Морал
  6. Идеологија
  7. Масовна култура
  8. Друштвене промене
  9. Брак и породица
  10. Глобализација друштва

Уџбеник: Социологија за III разред стручних школа и IV разред Гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, С. Петровић, М. Митровић

У учењу и лакшем разумевању градива из социологије може вам користити садржај овог блога на интернету.

Наставник социологије Илинка Петковић