ванредни наставни материјали

Испитна питања из географије за ванредне ученике

Испитна питања: Предмет проучавања, подела и значај друштвене географије Светске религије Уједињене нације Структуре становништва Светска банка Европска унија Распоред становништва на Земљи Светска трговина Нова научно-технолошка револуција Мултинационалне компаније Екумена и анекумена Миграције Светска банка и ММФ Југоисточна Европа Кина – нова економска сила Англоамерика – постиндустријско друштво Насеља – сеоска и градска Русија …

Испитна питања из географије за ванредне ученике Read More »

Испитна питања из екологије и заштите животне средине за ванредне ученике

Уџбеник: Иво Савић, Вељко Терзија „ Екологија и заштита животне средине за први разред средњих стручних школа „ Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009. Испитна питања: Предмет проучавања и значај екологије Еколошки нивои Животна средина. Еколошки фактори и дејство Адаптације и животна форма Животно станиште и еколошка ниша Популација, дефиниција и одлике Биоценоза …

Испитна питања из екологије и заштите животне средине за ванредне ученике Read More »

Испитна питања из биологије за ванредне ученике

Уџбеници: Драгослав Маринковић, Катица Пауновић, Вељко Терзија „ Биологија за први и други разред средње школе “ , Завод за уџбенике и наставна средства , Београд, 2007. Иво Савић, Вељко Терзија „ Екологија и заштита животне средине за први разред средњих стручних школа „ Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009. Испитна питања: Карактеристике …

Испитна питања из биологије за ванредне ученике Read More »

Испитна питања из хемије за ванредне ученике

Уџбеник: Хемија за први разред Средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1991. Аутори: Розалија Хорват, Милоје Ракочевић Испитна питања из хемије за први разред Шта су елементи једињења? Кретање честица – услов реакције Киселине – дисоцијација, особине Базе – дисоцијација, особине Егзотермне и ендотермне хемијске реакције Брзина хемијских реакција Хемијска равнотежа Раствори …

Испитна питања из хемије за ванредне ученике Read More »

Испитна питања из устава и права грађана за ванредне ученике

Појам устава и уставности Владавина права Уставни и редовни суд Вишестраначки систем Сувереност Права и слободе човека и грађанина Демократија Представнички систем Скупштина, председник државе, влада, судство Локална самоуправа Аутори уџбеника Устав и права грађана: С. Булајић, С. Лилић Наставник устава и права грађана Илинка Петковић  

Испитна питања из социологије за ванредне ученике

Предмет социологије Метод социологије Култура и цивилизација Религија Морал Идеологија Масовна култура Друштвене промене Брак и породица Глобализација друштва Уџбеник: Социологија за III разред стручних школа и IV разред Гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, С. Петровић, М. Митровић У учењу и лакшем разумевању градива из социологије може вам користити садржај овог блога на …

Испитна питања из социологије за ванредне ученике Read More »