Испитна питања из устава и права грађана за ванредне ученике

  1. Појам устава и уставности
  2. Владавина права
  3. Уставни и редовни суд
  4. Вишестраначки систем
  5. Сувереност
  6. Права и слободе човека и грађанина
  7. Демократија
  8. Представнички систем
  9. Скупштина, председник државе, влада, судство
  10. Локална самоуправа

Аутори уџбеника Устав и права грађана:

С. Булајић, С. Лилић

Наставник устава и права грађана Илинка Петковић