Испитна питања из географије за ванредне ученике

Испитна питања:

 1. Предмет проучавања, подела и значај друштвене географије
 2. Светске религије
 3. Уједињене нације
 4. Структуре становништва
 5. Светска банка
 6. Европска унија
 7. Распоред становништва на Земљи
 8. Светска трговина
 9. Нова научно-технолошка револуција
 10. Мултинационалне компаније
 11. Екумена и анекумена
 12. Миграције
 13. Светска банка и ММФ
 14. Југоисточна Европа
 15. Кина – нова економска сила
 16. Англоамерика – постиндустријско друштво
 17. Насеља – сеоска и градска
 18. Русија и њено суседство

Уџбеник: Географија за 1. или 2. разред средњих стручних школа

Аутор: Мирко Грчић

Издавач: Завод за уџбенике, 2006.